web analytics

Tag Archives: cấm xe tải

Do Covid 19 cấm xe tải vảo thành phố Hà Nội

taxi tải

Do Covid 19 cấm xe tải vảo thành phố Hà Nội Do diễn biến phực tạp của dịch Covid 19, số ca dương tính tăng cao, khó lường. Từ 6h sáng ngày 24 tháng 7 năm 2021 Hà Nội áp dung chỉ thị 16 của chính phủ. Do vậy tất cả các phương tiện lưu…

024 6661 8883